top of page

Mindfulness, meditasjon og yoga kan bremse og reversere aldring

Updated: Jan 22

Gjennom ett år utforsket biokjemiker og forsker Hanne S. Finstad om det var mulig å bremse og reversere aldringsprosessen. Hun gjorde en rekke ulike grep og effekten overrasket henne – særlig ble hun forbauset over virkningen mindfulness, meditasjon og yoga hadde.


I den helt ferske boken «Yngre» deler Finstad sine erfaringer og funn etter ett år med ulike grep for å forsøke å bremse og reversere aldring. Boken har fått mye oppmerksomhet i mediene, dette er naturlig nok et tema som interesserer mange.


At det finnes en forskjell mellom biologisk og kronologisk aldring, er i og for seg ikke noe nytt. Det er godt etablert innen helseforskning at en persons kronologiske alder kan skille seg med flere år fra personens biologiske alder. Det er også enighet om at genene bestemmer en hel del, men også at måten du lever på helt klart kan spille inn. Men hvordan?


Kan vi reversere aldring?

I et intervju i Aftenposten forteller Finstad at hun de siste 20 årene har vært nysgjerrig på hva som egentlig skjer i kroppen når vi blir eldre: Hun har spurt seg om det er noen måter å reversere eller stoppe biologisk aldring på. Finstad ønsket derfor å undersøke om noen av grepene hun hadde lest om faktisk hadde en innvirkning på henne. «Jeg ville se om det var måter å holde meg friskere og yngre lenger», sier hun i Aftenposten-intervjuet.

På nyåret 2022 målte Finstad sin biologiske alder ved hjelp av ulike verktøy – og satte deretter i gang med aktive grep basert på hennes kunnskap om aldring fra forskning og litteratur. Hun testet ut ulike ting – fra regelmessig faste, ulike former for fysisk aktivitet og styrketrening, til inntak av ulike medikamenter og kosttilskudd.


Trening

Et av grepene Finstad gjorde var å trene både styrke og kondisjon. Vi vet at vi mister muskelmasse når vi blir eldre, og at det derfor er viktig å trene. Forskningen viser også at styrketrening, som for eksempel i form av yoga, pilates eller på treningsstudio med vekter, reduserer risiko for hjerte og karsykdommer og plager med muskler, sener og ledd.

Finstad understreker viktigheten av regelmessighet. Jevnlig trening gir økning av stoffet sirtuin i blodet, som er en av grunnene til at trening er foryngende, sier hun.


 Å finne roen

«At aktiviteter der man finner roen kan ha biologisk foryngende effekter, var noe av det som overrasket meg mest når jeg gjorde researchen min om aldring», sier Finstad til Aftenposten. Hun setter det i sammenheng med at aktiviteter som mindfulness, meditasjon og yoga kan sette i gang prosesser i nervesystemet vårt.  


Finstad påpeker også viktigheten av søvn, og at mangel på søvn kan gå ut over vedlikeholdet av hjernen. Hun viser til at søvnmangel øker risikoen for demens, depresjon og angst, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer samt dårligere hukommelse. Hun påpeker imidlertid at hvis man har vanskeligheter med å sove, kan det å ligge rolig med øynene igjen kan også ha en positiv effekt.


For oss som jobber med meditasjon og ulike beroligende former for yoga som yoga nidra meditasjon, vet vi at dette kan være en effektiv måte å roe både kropp, tanker og emosjoner. Man kan også lettere falle i søvn, men om man ikke klarer det – kan man oppnå dyp pust og hvile, som også er en form for restitusjon.

Finstad sier at hun etter dette året mediterer hver morgen.



Referanser:

«Biokjemiker Hanne S. Finstad tok ti grep for å reversere og stoppe aldring. Resultatet ett år senere sjokkerte henne», Aftenposten, https://www.aftenposten.no/sprek/i/Knwp27/biokjemiker-hanne-s-finstad-tok-ti-grep-for-aa-reversere-og-stoppe-aldring-resultatet-ett-aar-senere-sjokkerte-henne

 

135 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page