top of page

Yoga Nidra meditasjon - en kilde til fullstendig hvile og restitusjon

Yoga Nidra meditasjon er en praksis som blir stadig mer populær i vårt moderne samfunn. Her får du en kort introduksjon til hva yoga nidra meditasjon og kanskje noen svar på hvorfor denne hvilende meditasjonsformen er blitt så enormt populær de siste årene.


Yoga Nidra har en rekke effektive påvirkninger på kroppens systemer:

  • Skrur av «Fight or Flight» responsen

  • Synkroniserer kroppens kardiovaskulære system som bidrar til å senke blodtrykket og senker hjerterytmen.

  • Frigjør hormoner som gir en følelse av velvære fra endokrin-systemet.

  • Gjenskaper de ulike hjernebølgene fra søvnsyklus og våken tilstand.

  • Hjelper deg å tilegne deg kunnskap og er svært godt egnet i perioder der du forbereder deg til eksamen, foredrag eller liknende.

Yoga nidra er også det vi kaller en adaptogen praksis, det vil si at den gir deg det du trenger. Om du sovner under en yoga nidra praksis, betyr det at det er akkurat det du trenger.


Yoga nidra krever heller ingen forkunnskaper eller utstyr og er med dette svært tilgjengelig for alle mennesker - også for personer med plager og utfordringer som gjør det vanskelig å praktisere en fysisk form for yoga eller sitte i meditasjon. Yoga Nidra har også hypnotiske elementer som gjør den svært effektiv.

Yoga nidra er en ledet meditasjonsform som praktiseres liggende, fortrinnsvis i en behagelig hvilestilling på et uforstyrret sted. Du hviler gjennom hele praksisen, mens du guides av en stemme hele veien. Det finnes i dag mange yogastudioer som tilbyr yoga nidra meditasjon, ofte i kombinasjon med andre hvilende og meditative yogaformer. Det er også svært enkelt å praktisere yoga nidra på egen hånd - alt du trenger er en lydfil og et par øreplugger.


Yoga Nidra is a state between sleep and Samadhi. It is a half-sleep and half-waking state: it is not a waking state and it is not really a sleeping state. Yoga Nidra is a state of conscious sleep in which one can record what is going on. There is a fine demarcation between Yoga Nidra and Samadhi. In Yoga Nidra one can record those experiences which cannot be received in the conscious state. When one cannot register something properly in the waking state, they can go into Yoga Nidra to register it.” (Swami Rama 1998)Så hva er egentlig Yoga Nidra? Yoga Nidra meditasjon rommer i navnet mange lag og aspekter; Yoga - kanskje for oss i vesten mest kjent som en fysisk praksis, men som også er en filosofi og levemåte, Nidra som på Sanskrit oversettes til søvn og til slutt meditasjon, som vi kjenner som oppmerksomhetstrening. Praksisen er likevel helt unik i sin form og rommer både dyp fysisk avspenning, kroppslig tilstedeværelse, oppvåkning og tidløshet.

“The point about Yoga Nidra is that it is an effortless state of being. It is not a practice, but a state of being; not a technique, but more of a process for entering into this state of being. Although literally translated it means “yogic sleep”, in fact it is not a sleep, but an awakening”. (Uma Dinsmore-Tuli, 2016)


Yoga Nidra har siden utviklet seg i flere retninger. Den moderne formen for teknikken ble gjort allment kjent av Swami Satyananda Saraswati i 1974, og deretter av Swami Rama (Himalayan Institute), Richard Miller (iRest), Uma Dinsmore-Tuli og Nirlipta Tuli og har etterhvert spredd seg over hele verden.


Er du nysgjerrig på å prøve ut yoga nidra meditasjon? I vårt online bibliotek har vi flere ulike yoga nidra meditasjoner, du kan også laste dem ned som lydfiler her

230 views1 comment

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
maria.peltokangas
maria.peltokangas
26 jul 2023

Har praktisert Yoga Nidra flere ganger i sommer. Alltid like forbauset når jeg ikke sovner, men får med meg hele økten.

Me gusta
bottom of page