top of page

Mindfulness mini-kurs med Line Engen

Pris

Varighet

479

Søndag 28.januar 15:00-17:00

Flower Shadow

Mini-kurs i Mindfulness


Sliter du med uro, angst eller stress? Eller kanskje du ønsker å være mer til stede i ditt eget liv og få en bedre relasjon til deg selv og andre? Kom på mini-kurs i mindfulness!


Du vil få en innføring i hva mindfulness er og lære en enkel mindfulness-meditasjon som lett kan praktiseres hjemme. Du vil lære mer om hva stress er, og hva det gjør med oss.


Mindfulness er et voksende forskningsfelt. Vi vet stadig mer om den positive effekten mindfulness og meditasjon kan ha på stress, smerter, søvn, hukommelse, arbeidskapasitet og sosiale relasjoner – for å nevne noe.


Ønsker du å bedre oversikt over hva som forårsaker stress og uro i livet ditt og få noen redskaper til å gi slipp og unngå at automatiske stressreaksjoner settes i gang, er dette mini-kurset for deg.


Velkommen!

Line Engen

Line Engen

Line Engen er cand.philol i kunsthistorie fra universitetet i Oslo og har studert medisin i Lübeck, Tyskland hvor hun fullførte preklinikken. Hun er også utdannet innen utøvende kunst. Engen har praktisert ACEM-meditasjon siden 2006 og Mindfulness siden 2017, og i 2018 ble hun sertifisert
mindfulness-instruktør. Engen har jobbet som formidlingskurator ved Nasjonalmuseet i Oslo siden 2009 hvor hun har utviklet en rekke formidlings- og utstillingskonsepeter. Hun har forsket på menneskets meningsskapende prosesser i møtet med kunst med støtte i et tverrfaglig fagfelt fra sosiologi, filosofi, pedagogikk til psykologi og hjerneforskning. Særlig har hun vært opptatt av multisensoriske strategier og helseeffekten av kunst og kulturopplevelsen og «the mindful museum». Engen har vært en nøkkelperson i å utvikle og implementere praksisforskningsmetoder i museet både nasjonalt og internasjonalt og hvor hun har bidratt med en rekke foredrag, artikler og kronikker. Hun sitter også i styret i Norges Museumsforbund.

bottom of page