top of page

Påmeldingsbetingelser og refusjonsvilkår

Påmelding til våre kurs, workshops, events og teacher trainings er bindende og innbetalt beløp refunderes ikke.

Men, du er velkommen til å gi plassen din videre, dersom du ikke kan benytte deg av den selv.

I så fall er det fint om vi får beskjed om dette per e-post.
Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle. Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@yogakioslo.com. Dersom kurset ikke kan benyttes av helsemessige årsaker er man selvfølgelig velkommen til å bytte til annet, mer egnet kurs, eller gjenværende ganger av kurset kan fryses inntil 1 kursrunde. For at refusjon skal innvilges må det foreligge legeattest og det vil påløpe et administrasjonsgebyr på 250 kr.

Klippekort har en varighet på 6 mnd og gavekort må brukes innen 1 år fra utstedelsesdato.


Avlysning

YogaKi forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.  Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.


Ansvar for egen praksis

YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at eleven informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. YogaKi har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.

Yoga events  - 2024-05-28T144545.374.jpg
bottom of page