top of page

Påmeldingsbetingelser og refusjonsvilkår

Påmeldingsbetingelser

Påmelding til våre kurs, workshops, events og teacher trainings er bindende og innbetalt beløp refunderes ikke.
Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle. Avmelding må da skje skriftlig på e-post til post@yogakioslo.com

Klippekort har en varighet på 6 mnd og gavekort må brukes innen 1 år fra utstedelsesdato.


Avlysning

YogaKi forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.  Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.


Ansvar for egen praksis

Når du melder deg på kurs hos oss vil du få tilsendt en egenerklæring til signering. YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at eleven informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. YogaKi har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.

bottom of page