Påmeldingsbetingelser og refusjonsvilkår

Påmeldingsbetingelser

Påmelding til våre kurs er bindende.

Avmelding er allikevel mulig inntil syv dager før kursstart, men da ilegges et administrasjonsgebyr på 250 kr.
Etter dette forfaller hele kursavgiften og du får ikke refundert innbetalt kursbeløp. Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle.
Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@yogakioslo.com

Klippekort og gavekort refunderes ikke og må være påbegynt innen 6 mnd fra kjøpsdato.

Tilrettelegging grunnet Covid-19 og ved nedstengning

Det har vært en svært uforutsigbar tid for oss alle og en meget sårbar periode for oss som driver små virksomheter. Dersom studioet nok en gang må holde stengt vil undervisningen flyttes over på nett og refusjon eller frys av kurs tilbys ikke. Undervisning i studio vil til enhver tid følge helsemyndighetenes retningslinjer om hygiene, avstand, antall etc. Dersom du av personlige og subjektive årsaker ikke lenger ønsker å følge undervisningen i studio vil du ikke ha krav å refusjon/kompensasjon.


Avlysning

YogaKi forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.  Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.


Ansvar for egen praksis

Første gang du møter på kurs hos oss vil du få utdelt en egenerklæring til signering. YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at eleven informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. YogaKi har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.