Påmeldingsbetingelser og refusjonsvilkår

Påmeldingsbetingelser

Påmelding til våre kurs er bindende.

Avmelding er allikevel mulig inntil syv dager før kursstart, men da ilegges et administrasjonsgebyr på 250 kr.
Etter dette forfaller hele kursavgiften og du får ikke refundert innbetalt kursbeløp. Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle.
Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@yogakioslo.com

Klippekort og gavekort refunderes ikke og må være påbegynt innen 6 mnd fra kjøpsdato.

Refusjon grunnet Covid-19

Dersom yogastudioet blir pålagt å stenge sin virksomhet av myndighetene grunnet ny Covid-19 smittetopp vil du som kursdeltaker få velge mellom refusjon av gjenværende ganger eller frys av kurs frem til gjenåpning.


Avlysning

YogaKi forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.  Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.


Ansvar for egen praksis

Første gang du møter på kurs hos oss vil du få utdelt en egenerklæring til signering. YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at eleven informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. YogaKi har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.