top of page

Hvorfor mindfulness? Små grep, store endringer

Updated: Sep 10, 2023

Det har vært mye snakk om Mindfulness de siste årene, men denne metoden til vekst og innsikt er alt annet enn ny. Den har blitt praktisert og forsket på i mange tiår. Og vi vet stadig mer om hvordan regelmessig praksis har positiv effekt på alt fra søvn, hukommelse, prestasjoner og oppmerksomhet til sosiale relasjoner, velvære og glede – men faktisk også en helbredende effekt på ulike lidelser. Vi får en mer robust og kraftig hjernebark av Mindfulness, sier hjerneforskningen.


Hva er egentlig Mindfulness?

På norsk kaller vi det gjerne oppmerksomhetstrening, men hvordan foregår denne treningen i praksis? Er det øvelser og meditasjon, eller en måte å være i verden på?

Mange kommer til Mindfulness for avspenning. Og avspenning er absolutt en av de mange fantastiske effektene av Mindfulness, men metoden går dypere enn som så: Det dreier seg faktisk om en form for omprogrammering av negative reaksjonsmønstre for å legge om til en mer stressreduserende livsstil. Mindfulness er en selvutviklingsprosess gjennom bevisstgjøring.

Hva skjer på et Mindfulness-kurs ved YogaKi?

Den bevissthetsgjørende prosessen forgår på fire nivåer i våre kurs:

1. Gjennom felles refleksjoner i gruppen (det er lettere å finne ut av ting når vi er flere. Dette viser også Mindfulness-forskningen. Vi blir bevisst både gjennom selv å uttrykke noe og gjennom å lytte til andre)

2. Gjennom å lære enkle korte meditasjonsøvelser som du kan bruke livet ut (meditasjon er kjernen i Mindfulness-metoden, fordi den representerer regelmessigheten: treningen om du vil – vi bygger mentale muskler)

3. Gjennom å lære om Mindfulness og hva stress er (kunnskap om kroppen og sinnet vårt – hvordan fungerer vi? Hva er positivt stress og negativt stress, hvordan skille de to fra hverandre?)

4. Gjennom å innføre det jeg liker å kalle "vanebrytere i det daglige" – altså å endre vår adferd. Bryte automatiske stressadferd og -mønstre.


Hva er målet med Mindfulness stressreduksjonskurs?

Hovedmålsettingen er å finne tilbake til det du allerede har av muligheter. Å bli mer bevisst og oppmerksom. Målet med Mindfulness er altså ikke å bli noen annen enn det du er, målet er heller å bli det du egentlig er.


I dette kurset og i våre Mindfulness-økter holder vi på med selvobservasjon, gjennom det kan vi få større selvinnsikt. Når du har blitt oppmerksom på en tanke eller en følelse, kan du i større grad velge hva du vil gjøre, heller enn å reagere automatisk. Metoden lar deg løse psykiske utfordringer ved å observere følelsene dine på en nøytral måte, mens de farer forbi ditt indre blikk – som skyer som glir over himmelen.

Ved å gjøre deg selv bevisst på hvordan du har det, uten å forsøke å endre følelsene, kan du bli flinkere til å styre reaksjonene dine på alt som skjer omkring deg. En tanke kan sette i gang følelser og adferd, men da kan det jo også reversers? Slike innsikter øker vår forståelse for hvem vi egentlig er. Dette gir oss en større trygghetsfølelse og er stressreduserende.


Å stresse tar tid

Når vi med Mindfulness lærer å leve her og nå i høyere grad, kan vi få større sinnsro fordi det rett og slett ikke er tid til å tenke negative, stressende tanker. Man kan med enkle øvelser stoppe en stressreaksjon- eller prosess, for eksempel gjennom å konsentrere seg om pusten. Det som da skjer, er ganske enkelt at disse tankene ikke får plass: Tanker trenger tid for å bli tenkt. Og da får heller ikke disse tankene satt i gang de vonde følelsene, utskillelsen av stresshormoner og stressadferd.

Men for å få dette til når det er virkelig

strevsomt, når vi møter store utfordringer, må vi avsette tid for å trene under rolige forhold i hverdagen. Regelmessig. Forskningen viser at det ikke skal så mye til – noen minutter hver dag, eller kanskje annen hver dag, kan skape en stor endring: økt tilfredshet, mer tilstedeværelse og bedre helse.


En av Mindfulness-forskerne, lege Andries Kroese, sier at noe av det mest betryggende under prosessen med å lære Mindfulness var at vi gjennom vår adferd har ansvar for, og i all stillhet har mulighet til, å påvirke våre omgivelser. Dette opplever han som en stressreduserende tanke, det gjør jeg også: Det å vite at man har et anker, at man ikke bare er passasjer i sitt eget liv, men også er med å styre skuta.

For å lese mer om påmelding, datoer og informasjon om kurset Mindfulness & Stressmestring - sjekk her

95 views1 comment

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Sep 10, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Godt å vite at man kan få kontroll over stresset med enkle grep ❤️

Like
bottom of page