top of page

SPRING RESET 

2.mars: 10:00-12:00 Yin & Pranayama | caretaking the liver

Sted: YogaKi Oslo, Kongsveien 91

Pris: 490 kr

 

Yin Yoga is a slower-paced style of yoga based on traditional Chinese medicine and the meridians. Throughout the class you’ll be intentionally guided through a sequence of postures for the body to yield and rest into for longer periods of time. With the season of Spring as our theme, we’ll spend time nourishing and care taking the organ and essence of the liver.

 

Within this particular practice we welcome moments of stillness to help you feel the physicality of the poses and land into the connective tissue, the bones, the nervous system, and the organs to help dissolve tension, evolve our patience, and hydrate the fascia — eventually releasing the pose with grace. Over time, a Yin practice can help to stabilize and soften stiff and stressed bodies while enriching the circulation of oxygen and blood.

 

Adding intentional Pranayama (breath) techniques to the mix allows us to move stagnant energy before settling into the rich history of the body.

No prior asana experience is needed to join this class.

All are welcome to join.

 

Ved påmelding aksepterer du våre Påmeldings- og Refusjonsvilkår og vår Egenerklæring som oppført under.

 

Vi oppfordrer deg også å sette deg inn i våre Trivsels & Helseregler

Yin & Pranayama | Michelle Baker

kr 490,00Price
 • Påmelding til våre events er bindende.
  Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle, men da ilegges et administrasjonsgebyr på 250 kr. Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@yogakioslo.com

  Avlysning

  YogaKi forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.  Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.

  Ansvar for egen praksis

  Første gang du møter på kurs hos oss vil du få utdelt en egenerklæring til signering. YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at eleven informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. YogaKi har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.

 • Yoga Ki AS forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. 

  Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med deltakerens helse i fokus. 

  Som kursdeltaker hos oss er du inneforstått med følgende:

  • Jeg er klar over at yoga er en fysisk aktivitet og at all fysisk aktivitet innebærer en viss skaderisiko.
  • Jeg skal ikke utsette meg selv for handlinger som går utover mine egne grenser og er selv ansvarlig for å stoppe aktiviteten/øvelsen i tide.
  • Jeg skal ikke holde Yoga Ki AS sine samarbeidspartnere, instruktører eller ansatte ansvarlige for skader eller sykdom som forårsakes ved deltakelse på deres kurs.
  • Jeg er selv ansvarlig for å informere yogalærer om skade/sykdom som er relevant i forhold til yogapraksisen.

  Alle instruktører og ansatte hos Yoga Ki AS har taushetsplikt overfor sine medlemmer/kunder.

bottom of page