top of page

Yoga for høstjevndøgn | Fall Equinox

Høstjevndøgn representerer overgang fra sommer til høst, der dag og natt er akkurat like lange. Innenfor TCM (tradisjonell kinesisk medisin) markerer denne dagen overgang fra den 5.årstiden sensommer til høst. Høstjevndøgn, eller Fall Equinox faller hvert år i perioden 21.-23.september. Bortsett fra å være et vanlig sesongmessig og astrologisk skifte, har denne tiden av året også en sterk praktisk og åndelig betydning.

Want to read more?

Subscribe to yogakioslo.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
79 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page