top of page

MEDLEMSKAP OG PÅMELDING

1. Produkter og tjenester

Vi tilbyr både lukkede kurs, klippekort, sesongkort og månedsabonnement.

 

2. Påmelding

Du melder deg på via vår nettside eller per epost og kursavgift skal, som hovedregel, betales før kursstart.

Påmelding til våre kurs er bindende - det er mulig å endre kurs hvis det er kapasitet.

Ved tegning av månedsabonnement betaler du full pris for inneværende måned og medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Månedsabonnement koster kr.890 per måned og du binder deg for 12 måneder.

Medlemskapet løper til du sier det opp.

 

3. Oppsigelse - fryse abonnement - refusjon av kursavgift

Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

Abonnementet kan fryses en valgfri måned per år.

Ved refusjon av kursavgift må legeattest fremvises.

 

4. Aldersgrense

Påmelding til alle våre kurs må gjøres av en myndig person over 18 år.

Vi har kurs for ulike aldersgrupper - har du spørsmål så ta kontakt.

 

 

ADGANG 

5. Registrering

Dersom du følger et fast kurs har du automatisk plass på ditt kurs. Drop-in timer må bookes på epost.

Har du månedsabonnement, sesongkort eller klippekort kan du reservere plass på inntil 2 klasser per uke - utover dette må du benytte vårt online bookingsystem.

Dersom du har klippekort må du registrere deg på eget skjema i våre respektive studioer.

6. Tilgang til kurs

Som deltaker og medlem har du tilgang til å praktisere på alle våre studioer - påmelding gjelder som beskrevet over.

7. Adkomst

Våre studioer åpner ca 10 minutter før timen starter. Vær vennlig å vente utenfor til timen før er helt avsluttet.

 

BETALING 

8. 

Ved påmelding på nett betaler du automatisk.

Ved påmelding via epost får du tilsendt faktura.

Faktura for månedsabonnement forfaller den 25. for påfølgende måned.

 

9. Manglende betaling

Ved manglende betaling vil purring sendes ut via epost.

 

 

SIKKERHET OG TRIVSELSREGLER 

15. Som medlem hos EVO skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret. 

 

16. EVO har delvis bemannede treningssentre og derfor videoovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Videoovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette. 

17. Trening hos EVO skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!  

 

18. Som medlem hos EVO forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter. 

 

19. EVO kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt innmeldings- og treningsavgift vil ikke bli refundert. 

 

ANTIDOPING

 

20. Som medlem hos EVO bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

 

 

21. EVO ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos EVO må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir EVO rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på www.rentsenter.no. EVO har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Om EVO registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir EVO rett til å heve medlemsavtalen. 

 

 

22. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

 

 

PERSONVERN 

 

 

23. Som medlem hos EVO samtykker du til at EVO innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, for å muliggjøre den digitale treningsdagboken (Min EVO) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangsbrikke på våre treningssentre. 

 

 

24. Som medlem samtykker du til at EVO kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester. 

 

 

25. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos EVO, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Fitness Group Nordic AS ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss@evofitness.no 

 

 

26. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, og til Credlock Systems AS og Nokas som håndterer videoovervåkningen i våre sentre. Du kan lese mer om EVOs behandling av personopplysninger her: Personvernerklæring  

 

 

EVOS RETTIGHETER 

 

 

27. EVO kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel per e-post og/eller SMS. 

 

 

28. EVO-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder EVO seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 3 dager pr. kalenderår.

 

 

29. EVO har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal EVO varsle medlemmene før endringene trer i kraft.  

bottom of page