top of page

Egenerklæring

YogaKi forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. 

Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med deltakerens helse i fokus.

Takk for innsendingen din!

bottom of page